Diseminacija


COP na konferenciji Unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju širom Evrope

6. novembar 2012.

Konferencija Unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju širom Evrope, organizovana u okviru projekta “Politika i praksa u obrazovanju nastale na osnovu podataka u Evopi” koji finansira Evropska komisija, održana je 9. i 10. maja u Hagu. Organizatori konferencije bili su holandsko Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke i belgijsko Odeljenje za obrazovanje i trening.

OSTATAK VESTI

Društvene i emocionalne kompetencije u svetu koji se menja - Četvrta ENSEC konferencija, Zagreb, 3-7. jul 2013. godine

15. oktobar 2012.

Četvrta konferencija Evropske mreže za društvene i emocionalne kompetencije (ENSEC), koju organizuje ENSEC u saradnji sa Učiteljskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, održava se od 3. do 7. jula 2013. godine u Zagrebu.

Konferencija se nadovezuje na pretodne tri uspešne ENSEC konferencije održane na Malti, u Turskoj i Velikoj Britaniji.

ENSEC je zajednička mreža istraživača i praktičara iz Evrope koji rade u oblasti socijalnih i emocionalnih kompetencija kod dece i mladih. Mreža postoji već pet godina i ima sve veći broj članova širom sveta.

 

OSTATAK VESTI