Diseminacija


COP na konferenciji Unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju širom Evrope

6. novembar 2012.

Konferencija Unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju širom Evrope, organizovana u okviru projekta “Politika i praksa u obrazovanju nastale na osnovu podataka u Evopi” koji finansira Evropska komisija, održana je 9. i 10. maja u Hagu. Organizatori konferencije bili su holandsko Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke i belgijsko Odeljenje za obrazovanje i trening.

Konferencija Unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju širom Evrope, organizovana u okviru projekta “Politika i praksa u obrazovanju nastale na osnovu podataka u Evopi” koji finansira Evropska komisija, održana je 9. i 10. maja u Hagu. Organizatori konferencije bili su holandsko Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke i belgijsko Odeljenje za obrazovanje i trening.

Centar za obrazovne politike imao je dva predstavnika na konferenciji: Jelenu Branković, istraživača u COP-u i Gordanu Miljević, menadžerku programa, koja je predstavila Učešće roditelja u životu škole u jugoistočnoj Evropi, uključujući i aktuelni projekat Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE). (Kliknite na sliku za uvećanje).

COP-ova prezentacija i doprinos diskusiji su primljeni sa velikom pažnjom, kao značajan doprinos politici i praksi zasnovanim na podacima u Evropi s jedne strane, a sa druge strane, kao izvor relevantnih informacija iz jugoistočne Evrope, u kojima evropske analize obrazovanja i prakse oskudevaju.

Cilj ove konferencije bio je da se razviju i podele načini za unapređenje upotrebe istraživanja u obrazovanju u Evropi, a osmišljena je tako da obezbedi dijalog i razmenu iskustva između donosilaca odluka, istraživača, nastavnika i drugih zainteresovanih strana koji se zanimaju za unapređenje upotrebe istraživanja širom Evrope.