Međunarodno nastavničko vođstvo

„Međunarodno nastavničko liderstvo“ (The International Teacher Leadership ITL) je istraživački i razvojni projekat koji je započeo profesor Dejvid Frost na Fakultetu za obrazovanje Univerziteta u Kembridžu 2008. godine. Ovaj projekat proizašao je iz “Herts Cam” programa, u okviru Vođstva za učenje u Kembridžu, i interesovanja koje su istraživači i praktičari širom Evrope pokazali za rad u vezi sa nastavničkom profesijom.

ITL projekat je sada velika zajednica koja okuplja projektni tim od preko 50 stručnjaka i ljudi koji podržavaju oko 1000 nastavnika u 100 škola iz 17 gradova u 15 zemalja: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Novom Zelandu, Portugaliji, Rumuniji, Srbiji, Turskoj i Velikoj Britaniji.

Centar za obrazovne politike (COP) je uključen u ITL mrežu od septembra 2011, kada se Gordana Miljević, bivša menadžerka programa u Programu podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo (Education Support Program of Open Society Foundations –ESP/OSF), pridružila timu COP-a i nastavila uspešnu saradnju u okviru ITL mreže.

Ilustracija

ITL projekat za cilj ima razvijanje sistema podrške nastavničkim inovacijama u zemljama Balkana i u ostatku Evrope, kao i ispitivanje na koji način one doprinose reformi obrazovanja. Materijali i tehnike razvijeni u Velikoj Britaniji su prilagođeni i prevedeni za partnere u zemljama učesnicama, kako bi pomogli nastavnicima da postanu lideri inovativnih procesa. Članovi projektnih timova su, u saradnji sa direktorima škola i drugim kolegama, radili na osmišljavanju programa koji omogućavaju nastavnicima da identifikuju prioritete za osmišljavanje akcionih planova i strateški uvedu inovacije u svojim školama. Oni su ustanovili lokalne mreže u okviru kojih nastavnici mogu da razmene svoja iskustva i inspirišu jedni druge. Sa tim u vezi, prikupljene su, i objavljene priče o uspešnim praksama uvođenja nastavničkih inovacija, kako bi se stvorio korpus znanja o načinima unapređenja nastave i učenja.

Dejvid Frost razvija modele, strategije i alate za podršku nastavnicima kao pokretačima inovacija i promena u Velikoj Britaniji u poslednjih 20 godina, a u poslednje vreme u kontekstu mreže “HertsCam”. Njegovo istraživanje su u okviru “Liderstvo za učenje” (Leadership for Learning) Fakulteta za obrazovanje. Ideja nastavničkog vođstva se nadovezuje na predanost nastavnika demokratskim oblicima učenja i liderstva.

Projekat finansiraju Fondacije za otvoreno društvo, a bio je i komponenta APREME (Advancing Participation and Representation of Ethnic Minority Groups in Education) projekta koji su finansirali Evropska komisija i Institut za otvoreno društvo.

Sa zadovoljstvom predstavljamo Izveštaj Međunarodnog nastavničkog liderstva, koji je napisao professor Dejvid Frost i tematsko izdanje inFORM magazina o ITL-u.

Više informacija o sastanku ITL mreže održanom u Bugarskoj u oktobru 2011. možete pročitati ovde. 

(Informacije u ovom članku su preuzete iz gorepomenutog Izveštaja o ITL-u, odnosno inFORM magazina, koje je napisao profesor Dejvid Frost. Autorska prava za fotografije sa sastanka ITL mreže u Bugarskoj oktobra 2011. pripadaju Institutu za otvoreno društvo Sofija.)

Završni događaj programa Nastavnici kao voditelji promena (International Teacher Leadership)

"Učite iz iskustva drugih", završni događaj programa podrške nastavnicima pod nazivom Nastavnici kao voditelji promena (International Teacher Leadership) održan je u Sarajevu, 29. marta ove godine, u Osnovnoj školi “Aleksa Šantić”. Ovaj skup organizovali su ogranizacija proMENTE socijalna istraživanja u partnerstvu sa Fondacijama otvorenog društva (OSF), Fondom Otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini i Britanskim savetom Bosne i Hercegovine. Tom prilikom, nastavnicima i školama iz Bosne i Hercegovine uručeni su sertifikati za uspešan rad u okviru ovog programa.

Svečani događaj je okupio više od 100 nastavnika, voditelja promena iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, koji su imali priliku da predstave svoje projekte i razgovaraju o svom iskustvu stečenom u ovom programu.

Događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Gradske Uprave Grada Sarajeva, profesor Dejvid Frost, autor i inicijator programa Nastavnici kao voditelji promena, njegovi saradnici sa Univerziteta u Kembridžu, Ališa Tejlor, direktorka posebnih projekata Programa podrške obrazovanju Fondacija otvorenog društva (ESP/OSF), Gordana Miljević, menadžerka programa u Centru za obrazovne politike Beograd, kao i direktori nekih škola.

Tim iz Srbije, koji su činili nastavnici i direktori škola koje su bile uključene u projekat, predvodila je Jelena Vranješević, sa Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sve prezentacije sa ovog događaja možete pogledati na sajtu Nastavničko vođstvo.

(foto: Dalibor Todorović)