Vesti


U Beogradu održan prvi sastanak Regionalnog tima

24. januar 2012.

Prvi sastanak Regionalnog tima projekta “Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ (ATEPIE) održan je u Beogradu 23. janura 2012. godine.

Ovom prilikom okupilie su se vođe četiri nacionalna tima ATEPIE projekta (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija), kao i hrvatski predstavnik posmatrač, koji su predstavili aktuelnosti u vezi sa razvojem nacionalnih okvira kvalifikacija, posebno posvetivši pažnju kontekstima pojedinačnih zemalja.Tinde Kovač Cerović, državna sekretarka u Ministarstvu obrazovanja i nauke, prisustvovala je prepodnevnom delu sastanka.

Podstaknut dragocenim doprinosima profesora Grejema Donaldsona, međunarodnog stručnjaka i Nataše Pantić, stručnjaka za nastavničku profesiju, Regionalni tim je imao plodnu diskusiju o radnoj metodologiji i programu rada.

Regionalni tim, koji se sastoji od vođa nacionalnih timova, međunarodnog stručnjaka i tima COP-a koji upravlja projektom, ustanovljen je kako bi se omogućio regionalni dijalog u procesu pripreme predloga nacionalnih okvira kvalifikacija.

Sledeći sastanak Regionalnog tima zakazan je za 30. mart 2012. godine i održaće se u Sarajevu.

Prezentacije sa ovog sastanka dostupne su na sajtu ATEPIE projekta.

Attachment  
minutes_1st_rtf_meeting_belgrade.pdf