Vesti


Budućnost nastavničke profesije

19. mart 2012.

Konferencija „Budućnost nastavničke profesije održana je na Univerzitetu u Kembridžu 16. i 17. februara 2012. godine.

Dvodnevnom skupu, posvećenom upoznavanju sa aktuelnim istraživanjimai politikama u veyi sa kvalitetom nastavnika i razvojem nastavničke profesije. Seminaru je prisustvovalo više od 70 predstavnika državnih institucija, univerziteta, udruženja i škola iz 28 zemalja.

U sklopu programske celine Ka profesionalnoj budućnosti, Gordana Miljević iz Centra za obrazovne politike predstavila je uspešnu saradnju u regionu Jugoistočne Evrope na projektima Programa podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo (ESP/OSF) koji za cilj imaju promociju jednakosti u obrazovanju kroz istraživanja politika zasnovanih na podacima i akcijama za praksu. Ove akcije su usmerene ka posticanju nastavnika i roditelja da grade partnerstva i imaju veći uticaj u politikama i donošenju odluka.

Na skupu je predstavljena knjiga profesora Džona Mekbita u pripremi „Budućnost nastavničke profesiije“.

Konferenciju je organizovala mreža Vođstvo za učenje iz Kembridža, u saradnju sa globalnom federacijom nastavničkih organizacija Međunarodno obrazovanje, Centrom za istraživanje i inovacije u obrazovanju, Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Fondacijama za otvoreno društvo (OSF).

Pročitajte izveštaj sa seminara „Budućnost nastavničke profesije“ i pogledajte snimke sa konferencije.