Publikacije


Razvoj kurikuluma u visokom obrazovanju

Preuzmi

Sažetak

Pitanje razvoja kurikuluma je od ključne važnosti ako se ima u vidu uloga koju visoko obrazovanje ima u društvu, a naročito u odnosu na svet rada, društvo i razvoj pojedinaca. Ovaj vodič iznosi diskusiju o razvoju kurikuluma tako što proširuje klasična pitanja „šta se podučava“, „kako se podučava“ i „ko podučava“ i u jednačinu razvoja kurikuluma uvodi suštinska pitanja kao što su „ko se podučava“ i „u koje svrhe“.

Vodič je strukturiran u osam poglavlja. Uvodno poglavlje ocenjuje postojeće stanje sistema visokog obrazovanja i institucionalnu strukturu i način na koji oni utiču na razvoj kurikuluma. Naredno poglavlje iznosi razmatranja koja se tiču terminologije u cilju naglašavanja osnovnih pogrešnih shvatanja novih koncepata koji se koriste u razvoju kurikuluma. Centralna poglavlja vodiča razmatraju razvoj Bachelor i Master studija i potom daju uvod i analizu pojmova modularizacije kurikuluma, ishoda učenja, opštih i specifičnih kompetencija i otvaraju diskusiju o nastavnim metodama, ocenjivanju i obimu rada za studente. Na kraju vodič se završava spiskom pitanja koje treba postaviti pri razvijanju kurikuluma i šemom odnosa između pojmova ishoda učenja, kompetencija, nastavnih metoda i ocenjivanja.

Published in December 2006 in Belgrade, Serbia

Autori

Martina Vukasović

Izdavač

Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije