Publikacije


Socijalna dimenzija studiranja u Bosni i Hercegovini - EUROSTUDENT V izveštaj za Federaciju Bosne i Hercegovine

Preuzmiin English

Sažetak

U okviru EUROSTUDENT istraživanja, podaci su prikupljeni za Bosnu i Hercegovinu (odnosno njena oba entiteta), ali izveštaj koji se nalazi pred vama predstavlja analizu podataka prikupljenih za Federaciju Bosne i Hercegovine. Vrednost ovog izveštaja se ogleda na tri nivoa – prvo, zbog toga što daje uvid u podatke koji se odnose na dostupnost i jednakopravnost visokog obrazovanja u spomenutom entitetu, ali pruža i mogućnost komparativnog pregleda (u smislu procene prednosti i slabosti datog sistema visokog obrazovanja); drugo, zbog činjenice da se Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Federacija BiH, kao i većina zemalja regiona, nalazi u periodu reformi obrazovanja gde adekvatni podaci predstavljaju oslonac za prilagođavanje politika visokoškolskog obrazovanja potrebama studenata i treće, analize vezane za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja su rađene na osnovu ciljane metodologije koja obezbeđuje sticanje uvida u različite aspekte socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako ovo istraživanje predstavlja prvo sveobuhvatno i ciljano istraživanje studentske populacije u entitetu. Odnosno, EUROSTUDENT upitnik je poslužio kao sredstvo kojim su se prikupili i dostupnim učinili podaci koje treba iskoristiti za donošenje politika koje će podsticati pravednost kako evropskog, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Published in March 2016 in Belgrade

Autori

Urednici i autori: Vitomir Jovanović, Jasminka Čekić Marković

Autori: Tijana Jokić, Dejan Stanković

Izdavač

Univerzitet u Beogradu

Povezane publikacije