Publikacije


Socijalna dimenzija studiranja u Bosni i Hercegovini - EUROSTUDENT V izveštaj za Republiku Srpsku

Preuzmiin English

Sažetak

U okviru EUROSTUDENT istraživanja, podaci su prikupljeni za Bosnu i Hercegovinu, odnosno njena oba entiteta – Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku za koje su rađeni posebni izveštaji, a izveštaj koji se nalazi pred vama predstavlja analizu podataka prikupljenih za Republiku Srpsku. Vrednost ovog izveštaja se ogleda na tri nivoa – prvo, zbog toga što daje uvid u podatke koji se odnose na dostupnost i jednakopravnost visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, ali pruža i mogućnost komparativnog pregleda (u smislu procene prednosti i slabosti datog sistema visokog obrazovanja); drugo, zbog činjenice da se Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Republika Srpska, kao i većina zemalja regiona, nalazi u periodu reformi obrazovanja gde adekvatni podaci predstavljaju oslonac za prilagođavanje politika visokoškolskog obrazovanja potrebama studenata; i treće, analize vezane za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja su rađene na osnovu ciljane metodologije koja omogućuje uvid u različite aspekte socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, pa tako ovo istraživanje predstavlja prvo sveobuhvatno i ciljano istraživanje studentske populacije u entitetu. Odnosno, EUROSTUDENT upitnik je poslužio kao sredstvo kojim su se prikupili i dostupnim učinili podaci koje treba iskoristiti za donošenje politika koje će podsticati pravednost kako evropskog, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

 

Published in March 2016 in Belgrade

Autori

Urednici i autori: Tijana Jokić, Jasminka Čekić Marković

Autori: Vitomir Jovanović, Dejan Stanković

Izdavač

Univerzitet u Beogradu

Povezane publikacije