Publikacije


Nostrifikacija i ekvivalencija diploma

Preuzmi

Sažetak

Knjiga predstavlja pregled sistema priznavanja stranih diploma koji postoji u Srbiji na početku 21. veka – periodu tokom kog je Srbija krenula u velike reforme visokog obrazovanja. Polazeći od Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se tiču visokog obrazovanja u evropskom regionu (Lisabonska konvencija o priznavaju), knjiga se bavi nekim od glavnih nedostataka postojeće prakse u Srbiji i nudi kako da se ide dalje.

Knjiga takođe sadrži prevod Konvencije na srpski jezik.

Studentska evaluacija nastave: priručnik za nastavnike i studente visokoškolskih ustanova

Studentska evaluacija nastave je priručnik za nastavnike i studente koji je napisao Gunar Handal i on je preveden na srpski kako bi ga koristili studenti i nastavnici visokoškolskih ustanova.

Priručnik je dopunjen (a) Ciljevima i principima studentske evaluacije, koje je napisao prof. Ljubiša Rajić (Univerzitet u Beogradu), sa listom dodatnih izvora, (b) Radnim materijalom za evaluaciju nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je napisao prof. Slobodan Cvejić (Univerzitet u Beogradu).

Published in June 2003 in Belgrade, Serbia

Autori

Olga Jovanović & Dragana Stojiljković-Petrović

Izdavač

Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije