Publikacije


Nacionalni okvir kvalifikacija

Preuzmi

Sažetak

Ova publikacija je namenjena praktičarima i donosiocima odluka u obrazovanju, sa jedne strane, i poslodavcima i drugim interesnim grupama koji se nalaze izvan obrazovnog sistema, sa druge. Uvodi koncept okvira kvalifikacija i druge pojmove koji su direktno povezani sa njim – ishodi učenja, kompetencije, deskriptori, formalno i neformalno obrazovanje, itd. Publikacija posebno naglašava relevantnost veze između Evropskog okvira kvalifikacija i nacionalnih okvira i dalje analizira slučaj Srbije po ovom putanju.

Published in June 2010 in Belgrade, Serbia

Autori

Bojan Komnenović, Predrag Lažetić, Martina Vukasović

Izdavač

Centre for Education Policy

Povezane publikacije