Publikacije


Nastavnička profesija za 21. vek

Preuzmi

Sažetak

Publikacija „Nastavnička profesija za 21. vek“ pripremljena je u okviru projekta „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE – Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)“, koji je 2011–2013. sproveo Centar za obrazovne politike (COP) u saradnji sa Programom podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo – Education Support Program of Open Society Foundations (ESP/OSF). Ovaj projekat nadograđuje se na rad OSF i ESP u zemljama Jugoistočne Evrope, čiji je cilj da profesionalno ojačaju ulogu nastavnika/ca u zemljama Zapadnog Balkana u primeni inkluzivne i kvalitetne nastave. Projekat ATEPIE zajedničkim naporima realizovali su stručnjaci za obrazovanje iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, uz podršku međunarodnih stručnjaka iz date oblasti i projektnog tima COP-a.

U prvom poglavlju objašnjen je značaj profesionalnog razvoja nastavnika/ca i postavljena su očekivanja pred kojima se ta profesija nalazi. Navedeni su neki primeri iz međunarodnog iskustva u razvijanju standarda. Uloga nastavnika/ca prikazana je u regionalnom kontekstu, uz kratak pregled načina na koje se standardi razvijaju u zemljama učesnicama u ovom projektu. U osnovi ove publikacije je Okvir nastavničkih kompetencija (ONK) prikazan u drugom poglavlju. Ovaj okvir je razvijen tokom regionalne saradnje i razmene znanja i iskustava, a u obzir su uzimani postojeći i novostečeni, na istraživanjima zasnovani, dokazi o nastavničkoj profesiji, kao i najnovije promene vezane za nastavnički poziv, koje se dešavaju u drugim zemljama i u zemljama Evropske unije. Nastavnici/e iz zemalja učesnica u ovom projektu imali su centralno mesto u razvijanju njegovog sadržaja. Treće poglavlje je usredsređeno na odziv koji je Okvir nastavničkih kompetencija imao u zemljama učesnicama, dok su perspektive tih zemalja i mogućnosti primene modela u njima izložene u četvrtom poglavlju.

Ovu publikaciju nudimo kao okvirni regionalni dokument koji bi trebalo da doprinese jačanju i upotpunjavanju nacionalnih dokumenata prvenstveno za nastavnike/ce osnovnog i srednjeg obrazovanja ali i za sve nastavnike i profesore uključene u obrazovanje odraslih kao i obrazovanje nastavnika. Cilj ove publikacije jeste da pomogne u premošćivanju jaza koji postoji između politike i prakse obrazovanja nastavnika/ca. Ona se može koristiti kao smernica za izradu nacionalnih okvira nastavničkih kvalifikacija (NONK), koji uključuju znanje, kvalitet, vrednosti, uvažavanje ljudskih prava i socijalne pravde, što sve nastavnici/e treba da imaju ako se od njih očekuje da to prenesu svojim učenicima/ama1 i tako ih pripreme za život u 21. veku.

Published in April 2013 in Beograd, Srbija

Autori

Zoran Velkovski i Vlasta Vizek Vidović (Ur.), Graham Donaldson, Milica Grahovac, Suzana Kirandžiska, Milica Jelić, Saša Milić, Gordana Miljević, Radmila Rangelov Jusović, Zorica Trikić, Zoran Velkovski, Vlasta Vizek Vidović, Jelena Vranješević

Izdavač

Centar za obrazovne politike

Povezane publikacije