Library

Izobraževanje učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu

Title: Izobraževanje učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu
Subtitle: zaključni elaborat
Authors: Prof. Dr Pavel Zgaga
Bibliographical type: Knjiga
ISBN:
Publisher: CEPS
Place: Ljuljana
Year: 2006
Language: Slovenacki
Inventory number: 1859
Pages: 299
Illustrations: NO
Binding: SPIRALA
Literature: YES
Signature: TC-13