Vesti


Regionalni program liderstva i mobilnosti mladih - Produžen rok za prijavu

20. decembar 2022.

Centar za obrazovne politike (COP), Centar za nauku, inovacije i razvoj (SCiDEV) iz Albanije i Forum za obrazovanje mladih (YEF) iz Severne Makedonije produžili su rok za prijave za učešće u Regionalnom programu liderstva i mobilnosti mladih za 2022/23. godinu do 31. decembra 2022. godine. 

Podsećamo, program je namenjen mladima (21-30 godina) koji dolaze iz akademske zajednice i organizacija civilnog društva, mladim stručnjacima i aktivistima iz pomenutih država, koji su zainteresovani za razvijanje kapaciteta u oblasti informisanog i podacima-vođenog zagovaranja, liderstva, aktivizma i interkulturalne razmene, kao i za ojačanje regionalne saradnje između Albanije, Severne Makedonije i Srbije.

KAKO SE PRIJAVITI?

Pročitajte ceo Poziv za prijave za učešće u Regionalnom programu liderstva i mobilnosti mladih za 2022/23. godinu.

Pročitajte Često postavljena pitanja.

Proces prijave se sastoji od dva koraka:

Korak I – Zainteresovani treba da popune i dostave sledeće:

  1. Prijavu za učešće
  2. Obrazac predloga akcije zagovaranja zasnovanog na podacima
  3. Biografiju (CV)
  4. Pismo preporuke, uključujući kontakt osobe koja je dala preporuku

 

Poziv za prijave je otvoren do 31. decembra 2022. godine do ponoći. 

Korak II – Sprovođenje intervjua sa kandidatima koji su ušli u uži izbor.