Vesti


Organizovana obuka za školske razvojne/akcione timove

14. mart 2022.

Od 9. do 11. marta 2022. godine organizovana je obuka za školske razvojne/akcione timove u okviru regionalnog projekta Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju (ARISE).

Na obuci su učestvovali predstavnici školskih razvojnih/akcionih timova iz pet škola koje su izabrane putem javnog konkursa za učešće u projektu (OŠ "Vožd Karađorđe" Leskovac, OŠ "8. oktobar" Vlasotince, OŠ "8. septembar" Pirot, OŠ "Heroj Ivan Muker" Smederevska Palanka, OŠ ''Vuk Karadžić'' Ćuprija).

Program obuke se zasniva na principu da je proces unapređenja klime i kulture škole kontinuiran proces koji zahteva posvećenost i partnerstvo među svim članovima zajednice. Aktivnosti su prilagođene individualnim potrebama svake škole i podstiču stvaranje mreže podrške, uzajamno učenje i primenu naučenog u praksi. S obzirom na to da je cilj ARISE projekta razvoj mera za smanjivanje uticaja siromaštva na obrazovanje učenika, u ovoj obuci je fokus bio na vrednostima koje su temelji pravednosti u obrazovanju.

Cilj ARISE projekta je pružanje podrške uključivanju učenika sa niskim socio-ekonomskim statusom kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u razvoju politika i zagovaranje u oblasti jednakosti i pravednosti u obrazovanju i kroz pilotiranje intervencija na nivou škole koje su usmerene na podršku učenicima sa niskim socio-ekonomskim statusom. Projekat se sprovodi u periodu od aprila 2020. do aprila 2024. godine a finansira Evropska komisija kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA).