Vesti


Održana obuka nastavnika za primenu plana i programa nastave i učenja za Srpski kao strani jezik

25. april 2023.

U Beogradu, 20. i 21. aprila 2023. godine, održana je obuka nastavnika za primenu plana i programa nastave i učenja i opštih standarda postignuća za Srpski kao strani jezik, u okviru projekta ,,Podrška učenju dece izbeglica i migranata kroz formalno obrazovanje u Republici Srbiji“.

Na obuci je učestvovalo 45 nastavnika i učitelja iz 16 osnovnih i srednjih škola koji se u svom radu susreću sa decom/učenicima kojima je srpski strani jezik (deca/učenici migranti, izbeglice, strani državljani) sa ciljem unapređivanja kompetencija za realizaciju plana i programa predmeta Srpski kao strani jezik.

Obuka je realizovana u okviru pomenutog projekta koji realizuje UNICEF kancelarija u Srbiji, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, a implementacioni partner je Centar za obrazovne politike.