Vesti


Održan zajednički sastanak projektnih škola iz niškog okruga

23. mart 2023.

U sredu, 22. marta, u Nišu je održan zajednički sastanak projektnih škola iz niškog okruga (OŠ "Radoje Domanović", OŠ "Ivan Goran Kovačić" i Škola mode i lepote) u okviru projekta "Zajedno ka srednjoj školi".

Osnovni cilj sastanka bio je da se pruži podrška, kako novoj projektnoj školi (OŠ "Radoje Domanović"), tako i „starim“ školama, da koriste mehanizam horizontalnog učenja u funkciji unapređivanja i daljeg razvoja projektnih aktivnosti, kao i da se postigne zajedničko razumevanje ciljeva, novina i ključnih aktivnosti u okviru treće faze projekta "Zajedno ka srednjoj školi".

Sastanak je održan u prostorijama nove projektne škole OŠ "Radoje Domanović" a sastanku su prisustvovali, pored predstavnika škola, i predstavnice Centra za obrazovane politike i Dečje fondacije Pestaloci.

Tokom sastanka su predstavljene potrebe i specifičnosti OŠ "Radoje Domanović" kao i ciljevi koje škola želi da postigne učešćem u projektu, dok su OŠ "Ivan Goran Kovačić" i Škola mode i lepote govorile o dosadašnjem iskustvu i ključnim postignutim rezultatima.

Pored sastanka sa projektnim školama, u susret formiranju intersektorskog tima u jedinicama lokalne samouprave, predstavnice Centra za obrazovane politike su se sastale i sa predstavnicom lokalne samouprave Niš zaduženom za obrazovanje.

Projekat "Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu" ulazi u sedmu godinu sprovođenja, a podržan je od strane Dečje fondacije Pestaloci.