Vesti


Održan sastanak u projektu ARISE - horizontalna razmena škola i drugih učesnika u projektu

28. april 2023.

U Vrnjačkoj Banji, 27. i 28. aprila, predstavnici škola koje učestvuju u projektu ARISE, kao i predstavnici roditelja, jedinica lokalne samouprave i lokalne zajednice iz školskih sredina, okupili su se kako bi razmenili iskustva u sprovođenju projektnih aktivnosti. 

Ovaj dvodnevni događaj bio je prilika da se, između ostalog, predstave školske akcije za smanjivanje negativnog uticaja niskog socio-ekonomskog statusa na obrazovanje učenika, a diskutovalo se i o društvenim vrednostima koje vode do smanjenja nejednakosti, kao i alatima za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i predrasuda u obrazovanju.

Na sastanku su učestvovali i članovi Nacionalne platforme za saradnju, koji su diskutovali i o Mapi puta unapređivanja efikasnosti podrške porodicama i deci na lokalnom nivou, koju su prethodno izradili tokom projekta, kao i načinima za njeno zagovaranje.

“ARISE: Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju” je regionalni projekat koji se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, finansiran od strane Evropske komisije.