Vesti


Obaveštenje o ishodu konkursa za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

28. april 2017.

Na konkurs objavljen 7. marta, a produžen 3. aprila 2017. godine za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“ prijavilo se 47 osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. 
 
Odabir škola je obavljen od strane projektnog tima. Odabir je izvršen na osnovu sledećih kriterijuma:
 
  1. Ljudski kapaciteti za sprovođenje projekta 
  2. Broj učenika iz osetljivih grupa u višim razredima (u odnosu na ukupan broj učenika u višim razredima)
  3. Motivisanost svih zaposlenih u školi da učestvuju u projektu, što podrazumeva:

        4. Iskustvo u saradnji sa lokalnim partnerima – srednjim školama, predstavnicima opština, lokalne kancelarije za mlade, lokalnih NVO, lokalne privrede, itd.

Obaveštavamo vas da su sledeće škole odabrane za učešće u projektu „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“: 
 

NAZIV ŠKOLE                              MESTO                   ŠKOLSKA UPRAVA

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“   Žabalj                       Novi Sad
 
OŠ „Zdravko Gložanski“          Bečej                        Novi Sad
 
OŠ „Vuk Karadžić“                    Bor                            Zaječar
 
OŠ „Dubrava“                             Knjaževac               Zaječar
 
OŠ „Vuk Karadžić“                    Ćuprija                     Jagodina
 
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“   Surdulica                Leskovac 
 
OŠ „Petar Tasić“                       Leskovac                 Leskovac 
 
OŠ „Branko Radičević“            Brestovac              Leskovac
 
OŠ „Vuk Karadžić“                    Aleksinac                Niš
 
OŠ „Ivan Goran Kovačić“        Niška Banja             Niš
 
Predstavnici odabranih škola će biti informisani o narednim koracima i početku realizacije projekta. Za sve dodatne informacije o procesu odabira i rezultatima konkursa možete nas kontaktirati putem e-maila: konkurs@cep.edu.rs