A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helper($helper) should be compatible with CI_Loader::helper($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helpers($helpers) should be compatible with CI_Loader::helpers($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::language($langfile, $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '') should be compatible with CI_Loader::language($file = Array, $lang = '')

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::_ci_get_component($component) should be compatible with & CI_Loader::_ci_get_component($component)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Lang::load($langfile, $lang = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '', $_module = '') should be compatible with CI_Lang::load($langfile = '', $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '')

Filename: MX/Lang.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini | Centar za obrazovne politike

Vesti


Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

30. mart 2016.

Poslednjih nekoliko godina reforma visokog obrazovanja u Srbiji je bila usmerena  na primenu principa Bolonjske deklaracije te su reformske aktivnosti, pre svega, podrazumevale uvođenje trociklusnog sistema studija, reformu nastavnih programa i sistem osiguranja kvaliteta, podsticanje mobilnosti i sl. dok su teme poput finansiranja univerziteta i jednakopravnosti bile u drugom planu. Upravo zbog toga ovaj TEMPUS projekat - „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ (Towards sustainable and equitable financing of higher education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED) se bavi navedenim pitanjima, rekla je prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, koorinatorka FINHED projekta, na konferenciji za novinare koja je održana u utorak 29. marta u Media Centru u Beogradu. Trogodišnji rad na njemu iznedrio je dva ključna proizvoda: preporuke za razvoj modela održivog i jednakopravnog finansiranja visokog obrazovanja, kao i podatke o socijalnim karakteristikama studentskog tela u Srbiji, koji mogu poslužiti kao polazna tačna za odgovaranje na pitanje kakva je tačno podrška studentima u Srbiji najneophodnija.

 

Ministar prosvete dr Srđan Verbić je ovom prilikom istakao da “kako bi sistem bio pravedan, ne bi trebalo da zadržimo binarni model finansiranja gde je nekome plaćeno sve iz budžeta, a nekome ništa, već nam je potreban linearni model gde svako u skladu sa svojim trudom, pokazanim rezultatima i socijalnom statusom može zaslužiti veći udeo iz budžeta, o čemu govori i model dobijen kroz ovaj projekat”. Ministar Verbić je ponovio da nije važno da studiraju samo učenici iz velikih gradova i boljeg socio-ekonomskog statusa, nego i oni iz manjih gradova, kao i učenici lošijeg socio-ekonomskog statusa i da je to parametar koji mora biti uključen u osmišljavanje budućeg načina finansiranja visokog obrazovanja koji će biti uveden novim Zakonom o visokom obrazovanju koji je u pripremi.

Neke od preporuka do kojih se došlo kroz FINHED projekat odnose se na racionalizaciju upotrebe postojećih sredstava, uvođenje novih izvora finansiranja kroz saradnju sa profitno orijentisanim partnerima iz privatnog sektora, uvođenje finansijskog planiranja i izveštavanja o ostvarenim rezultatima i uvođenje novih mehanizama unapređenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja radi prevencije osipanja studenata, unapređenje pravičnosti, efikasnosti visokog obrazovanja, kao i definisanje socijalno osetljivih kriterijuma.

Direktorka Centra za obrazovne politike, Jasminka Čekić Marković rekla je da, zahvaljujući EUROSTUDENT istraživanju “prvi put u Srbiji imamo podatke o tome kako izgleda studentsko telo, koje su njegove karakteristike, koji mogu da posluže kao polazna tačka za stvaranje jednog novog, efikasnijeg i jednakopravnijeg sistema obrazovanja”. Pored toga, prema njenim rečina, ovi podaci omogućavaju poređenje situacije u Srbiji kako sa zemljama u regionu, tako i sa drugim zemljama u Evropi. Čekić Marković je saglasna da bi finansiranje visokog obrazovanja, kao i  sistem studentskog standarda morali da budu zasnovani na balansu između zasluge studenata i realne potrebe za finansijskom podrškom.

Socijalna dimenzija studiranja u Srbiji

Prema rečima Jasminke Čekić Marković, EUROSTUDENT istraživanje bavilo se demografskim karakteristika studenata, socio-ekonsomskim statusom, trazicijom i tokom studiranja, zadovoljstvom studijama, zaposlenjem studenata, mobilnošću i planovima studenata posle završetka studija.

 

FINHED projekat realizuje se u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini od oktobra 2012. godine do aprila 2016. godine u okviru programa TEMPUS Evropske unije. On ima za cilj da doprinese efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem sistemu finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Konkretnije, u okviru projekta su sveobuhvatno analizirani postojeći modeli sistemskog i institucionalnog finansiranja, kao i dostupnosti i jednakopravnosti visokog obrazovanja u ovim zemljama. Pored toga, ove zemlje su u okviru FINHED projekta po prvi put učestvovale u međunarodnom komparativnom istraživanju o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja – EUROSTUDENT, čime su dobijeni odgovori na pitanja koje su društvene karakteristike studenata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. FINHED projekat je strukturni projekat i okuplja 17 partnera: ministarstva prosvete i vodeće univerzitetske ustanove. Koordinator projekta FINHED je Univerzitet u Beogradu.

   Izveštaj  EUROSTUDENT za Srbiju u celosti pročitajte ovde.  

   Za više informacija o projektu molimo posetite: www.finhed.org