Publikacije


Smernice za podsticanje demokratske kulture: paket materijala za mentorske škole

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Smernice su nastale u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije koji se sprovodi u okviru Programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku –treća faza“ čiji je opšti cilj podsticanje demokratske kulture u školama, kroz primenu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope.

Smernice su namenjene školama koje žele da šire razvoj demokratske kulture u drugim školama, kroz proces mentorstva, a na osnovu iskustava koje su stekle tokom primene Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu.

Published in October 2023 in Belgrade

Autori

Centar za obrazovne politike

Izdavač

Savet Evrope