A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helper($helper) should be compatible with CI_Loader::helper($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helpers($helpers) should be compatible with CI_Loader::helpers($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::language($langfile, $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '') should be compatible with CI_Loader::language($file = Array, $lang = '')

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::_ci_get_component($component) should be compatible with & CI_Loader::_ci_get_component($component)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Lang::load($langfile, $lang = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '', $_module = '') should be compatible with CI_Lang::load($langfile = '', $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '')

Filename: MX/Lang.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

Naša priča | Centar za obrazovne politike

Publikacije


Naša priča

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Ova publikacija je jedan od rezultata projekta "Naša priča", koji je sproveden u periodu od avgusta 2017. do kraja 2018. godine sa učenicima dveju osnovnih škola u Preševu.

Svrha publikacije je da predstavi projektne aktivnosti i rezultate, uključujući i izazove sa kojima se susreo projektni tim.

Osim opisa ciljeva projekta, projektnih aktivnosti i rezultata, u ovoj publikaciji su detaljno prikazani društveni i obrazovni kontekst u kojem su aktivnosti sprovedene, okolnosti koje su uticale na ostvarivanje ciljeva i preporuke za buduće projekte i inicijative u obrazovnom sistemu.

Primeri projektnih aktivnosti mogu da posluže drugim inicijativama kao inspiracija i smernica za rad sa mladima u multikulturalnim sredinama u kojima postoji segregisano obrazovanje i u kojima treba da se razvijaju interkulturalizam i svakodnevna interakcija među mladima.

 

 

Published in February 2019 in Belgrade

Autori

Ivana Cenerić

Žaklina Veselinović

Tijana Jokić Zorkić

Katarina Najdanović

Izdavač

Centar za obrazovne politike