Publikacije


Kako do kvalitetne dopunske nastave – oslonci za unapređenje i primeri dobre prakse

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Publikacija Kako do kvalitetne dopunske nastave – oslonci za unapređenje i primeri dobre prakse  je nastala u okviru projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“, koji je realizovao Centar za obrazovne politike u partnerstvu sa UNICEF-om u Srbiji i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ova publikacija se na jedan neuobičajen način bavi temom obrazovanja i školskog učenja. Ona se ne bavi neposredno samim učenjem u toku nastave, ni redovne ni dopunske, ali se bavi svim uslovima koji su potrebni da se učenje u okviru dopunske nastave desi. Ona se oslanja na izuzetno bogatu literaturu koja podjednako obuhvata istraživačke nalaze, obrazovno-političke i komparativne analize i sve ih stavlja u funkciju prevencije osipanja učenika iz obrazovanja i delotvorne dopunske nastave.

Ova knjiga je namenjena različitim čitaocima – nastavnicima, stručnjacima, istraživačima i svim drugim zainteresovanim pojedincima angažovanim u praksi, teoriji, obrazovnim politikama, metodologiji istraživanja u obrazovanju, rukovođenju školom, učionicom ili organizacijom i pružanjem dodatne podrške. 

Published in January 2017 in Beograd

Autori
Tinde Kovač Cerović, Ivana Cenerić & Tijana Jokić
Izdavač

Centar za obrazovne politike