Publikacije


Istraživanje obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika

Preuzmi

Sažetak

Jedan od dugoročnih strateških ciljeva Centra za obrazovne politike je da doprinese jačanju lokalnih znanja i kapaciteta kako za razvoj obrazovnih politika tako i za sprovođenje istraživanja koje takve politike zahtevaju. Kao jedan od koraka u tom pravcu Centar od svog početka organizuje godišnje stručne seminare koji okupljaju stručnjake, kreatore politika i praktičare u oblasti obrazovanja. Jedan od rezultata prvog takvog seminara koji je organizovao COP je bila knjiga sa brojnim doprinosima lokalnih i međunarodnih eksperata.

Published in December 2007 in Belgrade, Serbia

Autori

Barbara Kehm, Gwynedd Lloyd, Peter Maassen, Nataša Pantić, Desanka Radunović, Pavel Zgaga

Izdavač

Centre for Education Policy