A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helper($helper) should be compatible with CI_Loader::helper($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helpers($helpers) should be compatible with CI_Loader::helpers($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::language($langfile, $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '') should be compatible with CI_Loader::language($file = Array, $lang = '')

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::_ci_get_component($component) should be compatible with & CI_Loader::_ci_get_component($component)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Lang::load($langfile, $lang = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '', $_module = '') should be compatible with CI_Lang::load($langfile = '', $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '')

Filename: MX/Lang.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj | Centar za obrazovne politike

Publikacije


Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj

Preuzmi

Sažetak

Publikacija „Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj“ sadrži raziličite nivoe analize – od regulativnog okvira i obrazovnih politika, preko nivoa škola, do civilnog društva i lokalne zajednice, kako bi se prikazalo aktuelno stanje u pogledu interkulturalnosti u datim oblastima, a interkulturalno obrazovanje smestilo u širi društveni i obrazovni kontekst i, s druge strane, dale preporuke za unapređivanje interkulturalnog obrazovanja u Srbiji.

U skladu sa tim, ova publikacija je namenjena različitim akterima obrazovnog sistema, kao i širem krugu potencijalnih korisnika, tj. svima onima koji smatraju da interkulturalno obrazovanje može da doprinese kvalitetnijem i pravednijem obrazovanju i socijalnoj inkluziji.

Published in October 2016 in Beograd

Autori

Urednici: Danijela S. Petrović i Tijana Jokić

Izdavač

Centar za obrazovne politike