A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helper($helper) should be compatible with CI_Loader::helper($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::helpers($helpers) should be compatible with CI_Loader::helpers($helpers = Array)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::language($langfile, $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '') should be compatible with CI_Loader::language($file = Array, $lang = '')

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Loader::_ci_get_component($component) should be compatible with & CI_Loader::_ci_get_component($component)

Filename: MX/Loader.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of MX_Lang::load($langfile, $lang = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '', $_module = '') should be compatible with CI_Lang::load($langfile = '', $idiom = '', $return = false, $add_suffix = true, $alt_path = '')

Filename: MX/Lang.php

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method BIT_Model::load_model() should not be called statically

Filename: libraries/BIT_Model.php

Line Number: 138

Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju - Nacionalni izveštaj za Srbiju | Centar za obrazovne politike

Publikacije


Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju - Nacionalni izveštaj za Srbiju

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Nacionalni izveštaj je pripremljen u okviru projekta Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju (ARISE), regionalnog projekta koji se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, a koji finansira Evropska komisija.

Cilj projekta je pružanje podrške uključivanju učenika niskog socio-ekonomskog statusa (SES) kroz izgradnju nacionalnih i regionalnih partnerstava među organizacijama civilnog društva iz šest pomenutih zemalja korisnica projekta, koja su usmerena ka zagovaranju i konstruktivnom dijalogu o politikama sa nacionalnim vladama, ka podizanju svesti među ključnim akterima u obrazovanju i ka pilotiranju intervencija na nivou škole koje su usmerene na podršku učenicima sa niskim SES-om. 

Centar za obrazovne politike izradio je Nacionalni izveštaj za Srbiju, koji daje pregled postojećih politika i trenutnih pokazatelja koji doprinose pravednosti, glavnih prepreka za učenike niskog SES-a, kao i zaključke i preporuke za unapređenje pravednosti u obrazovnom sistemu. 

Nacionalni izveštaj dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Published in February 2021 in Beograd

Autori

Jasminka Čekić Marković

Milica Todorović

Ivana Cenerić 

Izdavač

Centar za obrazovne politike