Vesti


Позив за сарадника у области комуникација - EU пројекат "Млади ослушкују"

1. mart 2023.

Центар за образовне политике објављује позив за сарадника у области комуникација у оквиру пројекта „Млади ослушкују: Оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права“.

О пројекту

Центар за образовне политике, у сарадњи са Центром за социјалну политику, спроводи пројекат чији је циљ оснаживање ученичких парламената из 16 средњих школа широм Србије за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије, укључујући заговарање за социјалну инклузију кроз образовање.

Овај циљ биће постигнут кроз свеобухватну подршку школама и ученичким парламентима, који ће бити изабрани путем отвореног позива. Поред школа и ученичких парламената, у пројекат ће бити укључени и релевантни актери са нивоа локалне заједнице – представници локалних самоуправа и организација цивилног друштва.

У главне пројектне активности које се спроводе у 16 средњих школа широм Србије спадају:

- Израда и спровођење програма обуке за чланове ученичких парламената, запослене у школи и релевантне актере из локалних заједница;

- Пружање менторске и финансијске подршке ученичким парламентима у спровођењу изабраних активности;

- Планирање и спровођење акција од стране ученичких парламената чији је циљ заштита људских права и борба против дискриминације;

- Пружање подршке у промоцији и дисеминацији резултата ученичких акција;

- Пружање подршке ученичким парламентима у спровођењу активности јавног заговарања у локалним заједницама.

О позиву

Позив се односи на особе са искуством у области комуникација, са пожељним познавањем области људских права, демократије, сектора образовања и рада са младима.

Све о потребним квалификацијама и начину пријаве можете пронаћи у тексту описа посла.

 

Рок за пријаву је петак, 17. март 2023. године.