Library

Ljudska prava u Jugoslaviji 2001

Title: Ljudska prava u Jugoslaviji 2001
Subtitle: pravo, praksa i pravna svest u SR Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava
Authors: Vojin Dimitrijević
Bibliographical type: Knjiga
ISBN: 86-7202-049-9
Publisher: Beogradski centar za ljudska prava
Place: Beograd
Year: 2002
Language: Srpski
Inventory number: 460
Pages: 449
Illustrations: YES
Binding: MEKI
Literature: YES
Signature: HR-16