Library

Ljudska prava u Jugoslaviji 2000

Title: Ljudska prava u Jugoslaviji 2000
Subtitle: pravo i praksa u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava
Authors: Vojin Dimitrijević
Bibliographical type: Knjiga
ISBN: 86-7202-039-1
Publisher: Beogradski centar za ljudska prava
Place: Beograd
Year: 2001
Language: Srpski
Inventory number: 458
Pages: 385
Illustrations: YES
Binding: MEKI
Literature: YES
Signature: HR-16