Library

Ljudska prava u Jugoslaviji 1999

Title: Ljudska prava u Jugoslaviji 1999
Subtitle: pravo i praksa u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava
Authors: Vojin Dimitrijević
Bibliographical type: Knjiga
ISBN: 86-7202-029-4
Publisher: Beogradski centar za ljudska prava
Place: Beograd
Year: 2000
Language: Srpski
Inventory number: 457
Pages: 322
Illustrations: NO
Binding: MEKI
Literature: YES
Signature: HR-16