Vesti


Nastavnička profesija za 21. vek - Završna konferencija ATEPIE projekta

4. april 2013.

Završna konferencija projekta „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ („Advancing teacher professionalism for inclusive, quality and relevant education„ - ATEPIE) održana je 02. aprila u Sarajevu.

Cilj konferencije bio je doprinos jačanju profesionalne uloge nastavnika u zemljama zapadnog Balkana kroz pokretanje dijaloga o novorazvijenom regionalnom Okviru nastavničkih kompetencija i njegovoj upotrebi u premošćavanju jaza između politike i prakse obrazovanja nastavnika i profesionalizaciji nastavničke profesije.

Konferencija je okupila predstavnike svih relevantnih aktera u obrazovnom procesu iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije:  nastavnike, direktore i stručne saradnike škola, prestavnike roditelja, fakultetske profesore, predstavnike ministarstava i zavoda, nevladinih organizacija i donatora.

Ovom prilikom predstavljena je publikacija „Teaching Profession for the 21st Century“,(Nastavnička profesija za 21 vek) čiji je deo regionalni Okvir nastavničkih kompetencija, a koja je nastala kao rezultat saradnje stručnjaka u oblasti obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, uz podršku međunarodnih eksperata u ovoj oblasti i projektnog tima COP-a. Ova publikacija nudi smernice za postavljanje i upotpunjavanje nacionalnih kvalifikacionih okvira (NOK), koji objedinjuju znanje, kvalitete, vrednosti, posvećenost ljudskim pravima i socijalnoj pravdi koju nastavnici treba da imaju kako bi njihovi učenici bili pripremljeni za život u dvadeset prvom veku. Publikacija će uskoro biti dostupna i na lokalnim jezicima.

Predstavljenji okvir je vrlo dobro primljen od stane učesnika koji smatraju da će biti od velike koristi za unapređenjenje postojećih i razvijanje sličnih dokumenta u različitim oblastima  politika i prakse nastavničkog obrazovanja.  Oni su takođe prepoznali i neophodnost uključivanja nastavnika u sve faze razvoja obrazovnih politika i unapređenja školske prakse, i razišli se sa idejom i obećanjem da ovaj Okvir iskoriste na najboljii mogući način.  

Projekat Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ („Advancing teacher professionalism for inclusive, quality and relevant education„ - ATEPIE) sprovodi Centar za obrazovne politike od septembra 2011, u saradnji sa Programom za podršku obrazovanju Fondacije za otvoreno društvo (Education Support Program of Open Society Foundations ESP/OSF).

 

Attachment  
importance_role_of_a_teacher_g.donaldson.pdf  
onk_u_regionalnoj_perspektivi_v.vizek_vidovic_r.rangelov_jusovic.pdf  
zakljucci_konferencije_j._cekic_markovic.pdf