Vesti


Najava ITL sastanka - Fruška Gora, 24-26. maj 2013. godine

19. april 2013.

Centar za obrazovne politike, zajedno sa Univerzitetom u Kembridžu, Fakultetom za obrazovanje, sa zadovoljstvom najavljuje sastanak tima projekta Međunarodno nastavničko vođstvo (International Teacher Leadership ITL), kao i sastanak nastavnika koji su učestvovali u projektu, iz zemalja Zapadnog Balkana (iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije) i Engleske.

Sastanak se održava od 24. do 26. maja na Fruškoj Gori i biće otvoren za sve zainteresovane.

Troškovi sastanka sa kotizacijom iznose 400 evra za tri dana, a 350 evra za dva dana. U ovu sumu uključen je smeštaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama, trasfer sa aerodroma, pauze za kafu i materijali za sastanak. Za učesnike iz zemalja Zapadnog Balkana biće formirana posebna cena.

Broj mesta je ograničen.

ITL projekat finansira Program podrške obrazovanju Fondacije za otvoreno društvo.

Za više informacija o projektu, posetite:

http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/itl_report_12dec11.pdf.

http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/BulgariaRecordJan12.pdf

http://www.educ.cam.ac.uk/centres/lfl/researchanddevelopment/teachers/itl/

Za sve informacije i registraciju kontaktirajte Milicu Grahovac (mgrahovac@cep.edu.rs)